Kg

35.000 đ

Cải ngọt

10 trái

thùng

5 Lít

can

2 Lít

Chai

Kg

39.000 đ

Cà chua

Kg

35.000 đ

Rau dền cơm

Danh mục ngành hàng